Módszertanok, projekt menedzsment

Az NSO kiemelten kezeli a projektmenedzsmentet, hiszen ez az egyik alappillére annak, hogy a projektek adott idő- és költségkereten belül sikeresen teljesüljenek. A projektvezetők szervezetten és integráltan kezelik a rendelkezésre álló erőforrásokat és eszközöket. Erre megfelelő, nem az NSO által fejlesztett szoftvert is alkalmazunk (JIRA).

Egyedi módszertanunk segítségével ügyfeleink naprakész információkkal rendelkeznek a projekt státuszát illetően, ügyfelünket folyamatos tanácsokkal látjuk el a sikeresen együttműködés érdekében. Sokéves tapasztalattal rendelkező munkatársaink szakképzéseken való részvételükkel folyamatosan bővítik módszertani ismereteiket. Szolgáltatásunk a különböző alkalmazások bevezetése mellett önállóan is igénybe vehető.

Alkalmazott módszertanok

A bevezetési módszertan(ok) célja a rendszerbevezetés céljainak támogatása azáltal, hogy meghatározza a bevezetés folyamatát, az elvégzendő feladatokat, illetve a bevezetés során alkalmazandó módszereket, eszközöket.

A rendszer bevezetési módszert a következő módszertanokkal támogatjauk.

  • Implementációs módszertan. Az szállításra kerülő rendszer leendő bevezetésének lépéseit az implementációs módszertan rögzíti. A módszertan definiálja a bevezetési lépéseket, rögzíti az elvégzendő feladatok körét, az egyes feladatok felelőseit, az alkalmazandó dokumentum sablonokat stb
  • Projektmenedzsment módszertan. A projektek határidőre történő, sikeres befejezése érdekében az NSO a nemzetközileg elismert PRINCE módszertanon alapuló, saját fejlesztésű projektmenedzsment módszertant használ, amely a projekt folyamata (tervezés, végrehajtás, ellenőrzés) és egyes részterületei (pl. idő menedzsment) szerint is meghatározza az elvégzendő feladatok körét.
  • Szakmai módszertanok. Az NSO által alkalmazott szakmai fejlesztési módszertan minden megbízás esetében egyedileg kerül kiválasztásra. Ennek oka, hogy egyrészt nem függetleníthető a projektmenedzsment módszertanról, másrészt függ olyan projekt specifikus körülményektől, mint:

          o  az ajánlott technológia és az architekturális környezet,

          o  az ügyfél által támasztott igények és követelmények (specifikáció),

          o  az ügyfél által rendelkezésre bocsátott belső előírások

A bemutatott módszertanok előnyei és alkalmazásuk tapasztalatai:

Az NSO több éve dolgozik a fent bemutatott módszertanokkal és ez alatt sikeres rendszerbevezetéseket végzett. A módszertanok biztosították, hogy a megbízók nagy szervezeteivel is rugalmas és hatékony legyen az együttműködés, hogy határidőn belül, jó minőségben álljanak elő komplex informatikai rendszerek.

A módszertanok ugyanakkor azt is biztosítják, hogy nagyszámú fejlesztő párhuzamosan dolgozzon egy projekten, hogy egymás tevékenységéről kellően informálva legyenek, hogy a projektvezető folyamatosan monitorozni tudja a munka haladását, és hogy a sok elemi részből a késztermék-rendszer gépi úton legyen generálható, dokumentálható, illetve bármikor reprodukálható.

A módszertanok gyakorlati előnyei az alábbiak:

  • A projekt részfeladatai párhuzamosan is végrehajthatók, a feladatok ellenőrizhetők
  • Szabványosított bevezetési munkafolyamatok, dokumentumok
  • Folyamatos kommunikáció az ügyféllel a specifikációs felmérés, tesztelések, elfogadások során
  • Javaslatok, előterjesztések a döntések előkészítésének részeként
  • Vállalati szintű minőségbiztosítás
  • Vállalati szintű, IT alkalmazással támogatott munkafolyamat menedzsment

Projektszintű minőségbiztosítás: Projektmódszertanba beépített ellenőrzési pontok.